logotype

Co je cukrovka?

Cukrovka či diabetes, nazývaná též diabetes mellitus, je metabolická porucha, při které lidský organismus nemá dostatek inzulinu. Inzulin je hormon, který snižuje hladinu cukru v krvi a při jeho nedostatku koncentrace krevního cukru (glukózy) v krvi stoupá nad normální mez. Pokud tento stav přetrvává, může vést k poškození některých tkání.

Rozlišují se 2 hlavní typy cukrovky:

Diabetes mellitus 1. typu - úplný nedostatek inzulinu. Vzniká většinou v raném mládí v důsledku poruchy imunity a je často dědičný. Pacient je při něm zcela závislý na léčbě inzulinem. Cukrovka I. typu je způsobena autoimunitním poškozením buněk. Jedná se o proces, při kterém organismus zlikviduje tzv. beta buňky nacházející se ve slinivce břišní, které produkují inzulin. Následkem tohoto procesu pak dochází k akutnímu nedostatku inzulinu a léčba proto vždy vyžaduje jeho celoživotní dodávání z mimotělních zdrojů, pečlivou pravidelnou kontrolu glykémií a ukázněnost ve stravování.

Tímto typem cukrovky trpí asi desetina všech diabetiků. Nástup cukrovky je náhlý. Pacient pociťuje hlad a žízeň, výrazně častěji močí, může dojít k úbytku váhy, je často unavený. Někdy pociťuje bolesti břicha, změny v dýchání a je mu naměřena vysoká hodnota glykémie. 

Diabetes mellitus 2. typu - relativní nedostatek inzulinu. Toto onemocnění se objevuje v dospělosti (obyčejně po čtyřicítce), přičemž pacient na podávaní inzulinu není závislý. Lidé s tímto typem cukrovky mají většinou dost vlastního inzulinu, ale jejich tělo ho nedokáže využít. Diabetes typu 2 je způsoben sníženou citlivostí tkání na inzulin vlivem nadbytku tuku a nedostatkem pohybu. Pacient je obvykle léčen dietou a tabletovými léky (tzv. perorální antidiabetika) a v případě, že to nestačí, může být v léčbě použit i dodatečně podávaný inzulin. Tento typ diabetu je považován za civilizační chorobu a je v současné době velmi rozšířen.

Tímto typem diabetu trpí naprostá většina diabetiků (uvádí se až 90%). U většiny diabetiků typu 2 je onemocnění vzhledem k nenápadnému plíživému nástupu rozpoznáno, až když jsou přítomny příznaky pozdních komplikací: únava, malátnost, rozmazané vidění, suchá a svědivá kůže, špatné hojení ran, ztráta citlivosti v rukou či nohou, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cévní a sexuální potíže. Tento typ cukrovky má pozvolné projevy a nemocní mnohdy ani neví, že tímto onemocněním trpí. Obvykle se na cukrovku II. typu přijde náhodně.

Další typy cukrovky se vyskytují méně často.

Rizikové faktory pro vznik cukrovky

Rizikové faktory pro vznik tohoto chronického onemocnění můžeme rozdělit do dvou skupin:

  • Rizikové faktory neovlivnitelné:
    věk, genetické dispozice, etnické faktory, ale také například nízká porodní váha

  • Rizikové faktory ovlivnitelné:
    nadváha a obezita, nedostatek pohybu (pravidelná fyzická aktivita do značné míry snižuje riziko cukrovky), nevhodná skladba jídelníčku, vysoký krevní tlak, kouření, nadměrný příjem alkoholu a také různé psychosociální vlivy

Hlavním předpokladem pro účinnou léčbu je trvalé snížení nadváhy a pravidelný pohyb (což se s HJT dostaví) a dietní režim, který určí lékař.

- © www.hormonalni-joga-diabetes.cz (2018) -